אנג'לה 050-6906956          טובה 052-6130523
 
    TOVA@THELION.CO.IL            ANGELA@THELION.CO.IL            

דף תנאים כלליים

מילוי טופס השתתפות בסיור,  מביע המטייל (במידה והטופס חתום ע"י נציג המשפחה אזי הסכמת של כל המטיילים הרשומים בטופס),  הסכמה מלאה ומפורשת  לכל התנאים המפורטים בהמשך עמוד זה ובמסלולי הסיורים, כפוף לעדכונים שיימסרו עד למועד היציאה וכן, במהלך הסיור עצמו.

ביטול הסיור:

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את הסיור עד 30 יום לפני יציאתו, אם עד אותו מועד לא נרשמו סופית 30 משתתפים לסיור  (רשום  סופי לסיור מהווה תשלום המקדמה להבטחת הרישום).

עם ביטול הסיור מצדינו, אנו מתחייבים  להחזר מלא של כל התשלומים ששלמו עד מועד הביטול, ללא פיצוי כלשהו לנרשמים.

ההחזר יהיה בש"ח בלבד ( סכום שולם במט"ח יוחזר על פי שע"ח ביום התשלום).

דרכון:

המטייל אחראי להחזיק ברשותו דרכון בר תוקף לחצי שנה ממועד הסיור המתוכנן.

אנו מסרים כל אחריות, להנפקתם, הארכתם ותקיפותם של הדרכונים.

 

שינויים:

­   טיסות - לעיתים חברות התעופה משנות את לוח טיסותיהן.  במידה והשינוי משפיע על אורכו של הסיור, אנו רשאים לעדכן את עלות הסיור בהתאם.

                 אם היוודע השינוי, אנו נודיע בהקדם האפשרי על השינוי.

                 מסייר שיבטל את השתתפותו בסיור יחויב בדמי ביטול, אם השינוי הוא רק בשעת ההמראה מהארץ ו/או ההמראה חזרה לארץ.

 

­      טיסות חריגות נוסעים המצטרפים לסיור ומבקשים שינוי במסגרת הטיסה הקבוצתית יזוכו במחיר הטיסה נטו. 
                        ניתן לעשות שינוי בתאריך היציאה ו/או החזרה,  בדרך כלל, הנ"ל כרוך בתוספת מחיר. 
                        יש צורךלעדכן על כך, בעת ביצוע הרישום.

                               ביטול כרטיס טיסה לפני מועד הסיור יחייב את הנוסע בסכום דמי הביטול כשמחייבת חברת התעופה

­  מסלול אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים במסלול בהתאם למצב בשטח, ותקלות בלתי צפויות, בשל גורמים אשר אינם תלויים בנו,
            גם אם השינויים כוללים ויתור על אתרים. 

תעריפים

­        תעריף הסיור בש"ח  ייגבה על פי שער המחאות והעברות גבוה של יום התשלום. (בכרטיס אשראי תוספת עמלת גביה1.0%).
תשלום במט"ח בהעברה יחשב  סכום הנטו ( כל עמלות העברה ע"ח המשתתף)

      מחיר כרטיס הטיסה ישתנה ע"פ שינויים במיסי הנמל והדלק, ויעודכן סופית רק בשלב קבלת כרטיס הטיסה.

      במידה ויחולו שינויים במסי הנמל ומיסים נוספים, אשרות, וכד', גם אם אלו שינויים של הרגע האחרון, תחול תוספת המחיר על הנוסעים.

     תחול תוספת מחיר עבור אדם אחד בחדר זוגי.

­  תעריף הסיור אינו כולל טיפים והוצאות אישיות.

טיסה

 אין אפשרות לבחור מקומות ישיבה על המטוס במסגרת כרטוס קבוצתי מראש.

ביטוח

כל משתתף מתחייב כי ברשותו ביטוח נסיעות לחו"ל תקף לכל תקופת הסיור.

המלצתנו לרכוש כבר בעת הרישום ותשלום המקדמה ביטוח נסיעות חו"ל, הנותן כיסוי לביטול הסיור מסיבות רפואיותו/או אחרות ע"פ כללי הפוליסה.

מצב חרום

אם על פי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט, לא ניתן לבצע את הסיור ו/או שיש מניעה ו/או סכנה בביצועו, בנסיבות שאינן תלויות בנו, לרבות בשל שביתות, התרעות, הנחיות של רשויות מוסמכות, מגפות, פגעי טבע, מצבי מלחמה וחירום וכיו"ב.

בכל מקרה כאמור, אנו לא נהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, או לאי נעימות עקב הביטול המלא או החלקי.

אנו רשאים לבטל את הסיור במלואו, החזר יהיה ע"פ סעיף ביטול הסיור, בניכוי התחייבויותינו שלא יוחזרו.

 דמי ביטול

v    במחיר הסיור כלולים 100$ או יורו (בהתאם למטבע הנקוב במחיר הסיור)  דמי רישום וטיפול

        שלא יוחזרו בכל מקרה בעת ביטול מצדו

 

אנו מאפשרים את ביטול הסיור בהודעה בכתב למשרדינו  בימי העבודה: כל אחד מהימים א' עד ה', שאינו יום חג או ערב חג.

­      מ 30 ימי עבודה ועד 20 ימי עבודה לפני היציאה – 25% ממחיר הסיור

­      מ 19 ימי עבודה ועד 14 ימי עבודה לפני היציאה – 35% ממחיר הסיור

­      מ 13 ימי עבודה ועד 7 ימי עבודה לפני היציאה – 50% ממחיר הסיור

­      מ 6 ימי עבודה ועד 3 ימי עבודה לפני היציאה – 75% ממחיר הסיור

     פחות מ 3 ימי עבודה דמי ביטול מלאים

 

   צור קשר

טואול - בניית אתרים באינטרנט